Adora – RRC

Mgr. Zuzana Komendová

Adora rekondično – relaxačné centrum (RRC) je zamerané predovšetkým na prácu s deťmi, pretože aj deti potrebujú naberať kondíciu aj relaxovať. 

V centre ADORA je starostlivosť venovaná deťom inak obdareným, ktoré potrebujú stimuláciu nielen v rámci vývoja pohybu, ale aj celkového rozvoja osobnosti dieťaťa.

Preto deti v ADORE nielen cvičia, ale aj rozvíjajú iné svoje schopnosti, ako je vnímanie, pozornosť, hravosť. Stimulácia zmyslov rôznymi podnetmi pomáha aj v trénovaniu zraku, hmatu, rovnováhy…

Ku každému dieťaťu pristupujeme individuálne a program cvičenia je prispôsobený jeho možnostiam a  schopnostiam, ale na prvom mieste je motivácia dieťaťa, lebo to je základ akéhokoľvek zlepšenia.

Adora – z francúzskeho slova Adoré, čo znamená mať v úcte a zbožnovať.