Kontakt

IČO:  51245655

IBAN: SK78 1100 0000 0029 4809 4880
Číslo účtu: 2948094880/1100 vedený u Tatra banka

Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno: Adora deťom
Adresa: Tichá 10, 911 01 Trenčín

Email: info@adoradetom.skFarská 1, 91101 Trenčín