2% z dane z príjmu

Občianske združenie ADORA DEŤOM sme založili predovšetkým preto, aby sme pre deti v našom centre mohli zabezpečiť vybavenie na cvičenie. Niektoré deti už dorastajú do veku, kedy by mohli absolvovať aj Therasuit cvičenie, no výbava pre toto cvičenie stojí niekoľko tisíc eur. Mám v pláne priniesť do Trenčína aj úplne novú terapiu, ktorá sa na Slovensku ešte nevykonáva a aj to sú niekoľkotisícové náklady, ktoré nechcem, aby pokrývali rodičia, ktorí mi zverujú deti do starostlivosti. Preto som zvolila cestu cez výber 2 percent z daní pre naše občianske združenie ADORA DEŤOM, aby som mohla deťom zabezpečiť vybavenie na cvičenie bez toho, aby ich rodičia znášali tieto náklady. Druhým dôležitým dôvodom na moju prosbu o vaše 2 percentá z daní je to, že prichádzajú do ADORY veľmi často deti do 3 rokov, ktorých rodičia sa ešte len postupne spamätávajú z prvotného šoku, že ich dieťa je iné a je potrebné stále väčšie množstvo financií na zabezpečenie starostlivosti o ich dieťa. Preto časť z finančných prostriedkov o.z. ADORA DEŤOM bude venovaná práve podpore takýchto detí. Súčasne naše o.z. ADORA DEŤOM poskytuje niektorým rodinám možnosť vyberať pre svoje dieťa 2 percentá z daní, pokiaľ nemajú inú možnosť a spĺňajú podmienky nášho o.z.

Prostriedky získané z 2% z daní, darov alebo sponzorských príspevkov budú použité výlučne na rozvoj o.z. ADORA deťom a plnenie cieľov a úloh ku ktorým sa o.z. zaviazalo vo svojich stanovách. o.z. Adora deťom umožňuje vyberať 2% na konkrétneho klienta ADORA RRC. Táto možnosť je viazaná zmluvou. Pre bližšie informácie nás kontaktujte. 

Ako postupovať pri darovaní 2%

Údaje do Vyhlásení a daňových priznaní:
IČO:  51245655

IBAN: SK78 1100 0000 0029 4809 4880
Číslo účtu: 2948094880/1100 vedený u Tatra banka


Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno: Adora deťom
Adresa: Tichá 10, 911 01 Trenčín