Doplnkové terapie

V našom centre ADORA vám ponúkame niekoľko noviniek:

Hlavnou novinkou je možnosť využiť terapie tradičnej čínskej medicíny. Tieto terapie vám v komplexnom individuálnom programe, presne podľa vašich potrieb, poskytne náš nový kolega Juraj Lahučký. Juraj vyštudoval tradičnú čínsku medicínu na vysokej škole v Prahe a prax nadobudol priamo na študijnom pobyte v Číne.

Využiť môžete akupunktúru, Tui-na masáže, bylinkové terapie, cvičenie Qi-gong, alebo individuálne poradenstvo v rámci výživy a životosprávy.

Komplexný individuálny program je možné objednať pre vás, ale aj pre vaše dieťa.

Program má trvanie maximálne 60 minut, cena pre dospelého je 20€, pre dieťa 10€. Objednať termín si môžete prostredníctvom objednávkového formulára.

Ďalšou novinkou je možnosť využitia minerálnej terapie v soľnej jaskyni aj mimo projektových cvičení.

V soľnej jaskyni sa vám bude venovať naša kolegyňa Vlasta, ktorá vám môže vytvoriť špeciálny program zahŕňajúci napríklad aromaterapiu, prvky muzikoterapie, tréning jemnej motoriky, prípadne svetelnú stimuláciu.

Program má trvanie maximálne 60 minút, cena je 5€. Objednať termín si môžete prostredníctvom objednávkového formulára. Program je zatiaľ dostupný každý deň od 9 do 10 hodiny.

Tento program môže vaše dieťa absolvovať aj v čase, keď vy budete na terapii u Juraja (pondelok a streda).

Poslednou novinkou je Biofeedback – EEG terapia pre vaše dieťa.

Podstata EEG Biofeedback spočíva vo využití princípu tzv. biologickej spätnej väzby na autoreguláciu mozgovej aktivity. EEG biofeedback je vysoko špecifická metóda, ktorá umožňuje autoreguláciu frekvencie elektrickej aktivity mozgu (mozgových vĺn) opakovaným tréningom, prostredníctvom špeciálneho počítačového programu. Vďaka tomu mozog dostáva okamžitú, cielenú a presnú spätnú informáciu o stave svojich mozgových vĺn a pomocou tohoto tréningu sa môže naučiť, ako ich uviesť do harmónie.

Pomocou tejto metódy je možné upraviť niektoré psychické, ale aj fyzické stavy, ako je podráždenosť, bolesti hlavy, nedostatok pozornosti, nespavosť, hyperaktivita a ďalšie.

Biofeedback terapiu môže dieťa absolvovať v cykle 10 terapií, ktoré by mali nasledovať po sebe v odstupe maximálne jeden týždeň .

Trvanie terapie je individuálne, podľa možností dieťaťa. Cena za balík 10 terapií je 250€ a táto cena zahŕňa aj vstupný a výstupný pohovor. Biofeedback terapie je možné objednať pomocou formulára a to každý týždeň vo štvrtok.