Doplnkové terapie

V našom centre ADORA vám ponúkame :

Biofeedback – EEG terapia pre vaše dieťa.

Podstata EEG Biofeedback spočíva vo využití princípu tzv. biologickej spätnej väzby na autoreguláciu mozgovej aktivity. EEG biofeedback je vysoko špecifická metóda, ktorá umožňuje autoreguláciu frekvencie elektrickej aktivity mozgu (mozgových vĺn) opakovaným tréningom, prostredníctvom špeciálneho počítačového programu. Vďaka tomu mozog dostáva okamžitú, cielenú a presnú spätnú informáciu o stave svojich mozgových vĺn a pomocou tohoto tréningu sa môže naučiť, ako ich uviesť do harmónie.

Pomocou tejto metódy je možné upraviť niektoré psychické, ale aj fyzické stavy, ako je podráždenosť, bolesti hlavy, nedostatok pozornosti, nespavosť, hyperaktivita a ďalšie.

Biofeedback terapiu môže dieťa absolvovať v cykle 10 terapií, ktoré by mali nasledovať po sebe v odstupe maximálne jeden týždeň .

Trvanie terapie je individuálne, podľa možností dieťaťa. Cena za balík 10 terapií je 250€ a táto cena zahŕňa aj vstupný a výstupný pohovor. Biofeedback terapie je možné objednať pomocou emailu a to každý týždeň vo štvrtok.