Adora deťom, o.z.

Už viac ako 15 rokov pracujem s deťmi inak obdarenými. Sama som prišla o jedno dieťa a druhé sa mi narodilo s diagnózou, ktorá mu nedávala veľa šancí na zdravý vývoj. Tri roky sme cvičili so synom  a bojovali s prognózami a nakoniec sa mi podarilo ho postaviť na nohy. Dnes je z neho šikovný, mladý muž, ktorý študuje históriu. Náš osobný boj sme vyhrali, ale zmenilo ma to a tak som opustila som svoje pôvodné povolanie  novinárky a moderátorky a rozhodla sa vyštudovať fyzioterapiu. Tak dnes spájam získané vedomosti, nadobudnuté zručnosti, praktické skúsenosti, intuíciu a znalosti z rôznych odborov ako je psychológia, či pedagogika so schopnosťou vžiť sa do pocitu rodiča, ktorý by za svoje dieťa aj dýchal, keby to bolo potrebné. Dôverne poznám pocit strachu z diagnóz, obavy z budúcnosti, úzkosť a očakávania, aj bolesť a sklamanie, pocity, kedy obviňujete všetkých okolo, aj kedy ste všetkým okolo nesmierne vďační. Toto všetko spájam v mojej práci s vašim dieťaťom tak, aby to bolo na prospech nám všetkým.

Môj prístup, diagnostika, návrh a realizácia terapií je vždy vytvorený individuálne pre každé dieťa podľa jeho potrieb a schopností. Práve z tohto dôvodu nedokážem pracovať pre veľké, kvalitne a moderne zariadené  rehabilitačné centrá. Založila som v roku 2017 rekondično-relaxačné centrum ADORA, kde pracujem s deťmi tak, aby to vyhovovalo dieťaťu a jeho rodine. Prispôsobujem tomu harmonogram cvičenia, postupne zvyšovanú záťaž a akceptujem priebežne vznikajúce potreby dieťaťa. Plány cvičení majú deti rozvrhnuté minimálne na pol roka dopredu tak, aby sme dlhodobo vedeli zabezpečiť kontinuálnosť zvyšovania kondície a napredovania dieťaťa.

Občianske združenie ADORA DEŤOM sme založili predovšetkým preto, aby sme pre deti v našom centre mohli zabezpečiť vybavenie na cvičenie. Niektoré deti už dorastajú do veku, kedy by mohli absolvovať aj Therasuit cvičenie, no výbava pre toto cvičenie stojí niekoľko tisíc eur. Mám v pláne priniesť do Trenčína aj úplne novú terapiu, ktorá sa na Slovensku ešte nevykonáva a aj to sú niekoľkotisícové náklady, ktoré nechcem, aby pokrývali rodičia, ktorí mi zverujú deti do starostlivosti. Preto som zvolila cestu cez výber 2 percent z daní pre naše občianske združenie ADORA DEŤOM, aby som mohla deťom zabezpečiť vybavenie na cvičenie bez toho, aby ich rodičia znášali tieto náklady.

Druhým dôležitým dôvodom na moju prosbu o vaše 2 percentá z daní je to, že prichádzajú do ADORY veľmi často deti do 3 rokov, ktorých rodičia sa ešte len postupne spamätávajú z prvotného šoku, že ich dieťa je iné a je potrebné stále väčšie množstvo financií na zabezpečenie starostlivosti o ich dieťa. Preto časť z finančných prostriedkov o.z. ADORA DEŤOM bude venovaná práve podpore takýchto detí. Súčasne naše o.z. ADORA DEŤOM poskytuje niektorým rodinám možnosť vyberať pre svoje dieťa 2percentá z daní, pokiaľ nemajú inú možnosť a spĺňajú podmienky nášho o.z.