Projekty

program je vytvorený tak, že každá procedúra má nejaký zmysel a nadväzuje na celý proces programu. Programy sú dva INTENZÍVNY a KLASICKÝ. Popri tom budem poskytovať aj KONZULTÁCIE.

INTENZÍVNY PROGRAM – 3 hodiny v čase od 8.00 do 15.00
Na základe mojich skúseností a vedomostí som to naplánovala tak, aby to bolo v rámci tréningového gradovania náročnosti, čiže začíname: 
1. predprípravou svalov a aktiváciou organizmu
2.neurostimulačná masáž a úvodná záťaž
3.cvičenie
4.regeneračná fáza
Jednotlivé fázy a procedúry v nich vám postupne predstavím. 
Všetky tieto fázy sú v rámci intenzívneho trojhodinového programu nevyhnutné a nedajú sa vynechať, ani vymeniť, pretože potom celý koncept intenzívneho tréningu nemá zmysel. 
Väčšina detí je schopná s ohľadom na ich individuálne dispozície a indispozície, takýto program zvládnuť. Deti, ktoré nie sú z rôznych dôvodov schopné absolvovať takto nastavený program, môžem zaradiť do klasického programu. 
Výhodou intenzívneho programu je postupné zvyšovanie kondície dieťaťa a jednotlivých motorických funkcií, čo sa prejaví následne v zlepšení celkovej motoriky.

KLASICKÝ PROGRAM – 2 hodiny v časoch od 15,00 do 17,00
Koncept tohoto programu je vhodný pre výrazne oslabené, či malé deti. Pozostáva z:
1.Predprípravná fáza
2. Cvičenie
3.Regenerácia

KONZULTÁCIE. Toto je 1 hodina určená deťom, ktoré nezvládnu, alebo nepotrebujú intenzívne cvičenie. Bude to vždy po 15,00 hodine a v intervaloch podľa potreby a aj podľa časových možnostiach nášho centra. Počas konzultácie zhodnotím stav dieťaťa, podľa potreby odcvičím cviky s dieťaťom, tak aby som zistila, ktoré cviky a ako ich dieťaťu nastaviť a zaučím rodiča.