Ľudia v ADOREMgr. Zuzana Cascino (Komendová)

Už 15 rokov pracujem s deťmi inak obdarenými. Celé svoje štúdium, aj absolvované kurzy som zamerala na prácu s deťmi. Všetky moje vedomosti, schopnosti a zručnosti používam vždy v prospech dieťaťa, s ktorým pracujem. Sama som ako matka cvičila so synom, aby sa napriek prognózam dokázal postaviť na vlastné nohy

Preto velmi dobre viem, ako sa cíti každá mama, ktorá musí so svojim dieťaťom cvičiť. Preto ako fyzioterapeut dokážem nastaviť cvičenia v domácom prostredí tak, aby to zvládala celá rodina. Základom úspechu, ktorý dieťa dosiahne, je dobrá spolupráca fyzioterapeuta, dieťaťa a jeho rodiny. Dobrá spolupráca stojí na láskavosti, pochopení a komunikácii.

Ing. Mgr. Miroslav Cascino PhD.

Predseda o.z. ADORA deťom. Starám sa o administratívne a technické zabezpečenie o.z. ADORA deťom, webové stránky, účtovníctvo a komunikáciu s členmi a klientmi.